Vai al contenuto principale

Thay đổi đăng ký kinh doanh – Luật Việt An

Thay đổi đăng ký kinh doanh

Theo quy định của pháp luật doanh nghiệp, khi doanh nghiệp có bất kỳ sự thay đổi nội dung nào trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hay còn gọi là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) phải thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh… Chi tiết
http://www.thaydoidangkykinhdoanh.vn/

Collegamento web

Questo post potrebbe essere obsoleto!

Published on Giugno 20 2012

1 placemark 3.781 visualizzazioni 0 visualizzazioni/24h

Permalink

Codice di incorporamento

x px

Lascia un commento