Skip to main content

thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên ( TPHCM)

by lovedalat on 27 January 2016VI
3 placemarks 1149 Views 22 Views (24h) 0 Likes

thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên có ưu điểm như sau :Tiềm lực vốn dồi dào do huy động vốn từ nhiều người góp vốn và Số lượng thành viên không nhiều vác các thành viên thường là người trong gia đình, người quen biết, tin cậy trong việc điều hành.xem thêm các loại hình khác : thanhlapacsc.vn/thanh-lap-doanh-nghiep/

thanhlapacsc.vn/thanh-lap-cong-ty-tnhh-2-thanh-...Download*   Google Maps   Bing Maps

*View in Google Earth

 
x px