gia hạn thẻ BHYT

by lovedalat on 08 December 2015VI
1 placemark 689 views 2 views (24h) 0 Likes

theo đó , gia hạn thẻ BHYT cũng được nộp điện tử ( online) , giống như BHXH online, chi tiết xin xem tại thanhlapacsc.vn/

thanhlapacsc.vn/bao-hiem-xa-hoi-dien-tu.html

Options: View, Share, Embed
Download*   Google Maps   Bing Maps

*View in Google Earth

 Full Screen      Mobile
 
x px