Skip to main content

gia hạn thẻ BHYT

by lovedalat on 08 December 2015VI
1 placemark 1203 Views 5 Views (24h) 0 Likes

theo đó , gia hạn thẻ BHYT cũng được nộp điện tử ( online) , giống như BHXH online, chi tiết xin xem tại thanhlapacsc.vn/

thanhlapacsc.vn/bao-hiem-xa-hoi-dien-tu.htmlDownload*   Google Maps   Bing Maps

*View in Google Earth

 
x px