Skip to main content

Cho thuê xe (Copy)

by chothuexe on 16 March 2012EN
2 placemarks 3215 Views 1 View (24h) 0 Likes

Cho thuê xe Innova 7 chỗ mới
6.000 VND/1km - Call : 0912 225 694
Dịch vụ cho thuê xe ô t
Cho thuê xe từ Hà Nội đến các điểm lân cận
Cho thuê xe tại Lào Cai đến các điểm lân cận
Cho thuê xe tại Huế đến các điểm lân cận
Cho thuê xe tại Đà Nẵng đến các điểm lân cận
Cho thuê xe từ Nha Trang đến các điểm lân cận
Cho thuê xe từ TP. Hồ Chí Minh đến các điểm lân cận
Cho thuê xe từ Đà Lạt đến các điểm lân cận
Chúng tôi con có các dịch vụ cho thuê xe tự lái,các loại xe du lịch 16,25...để biết thêm xin liên hệ:
Điện thoại : (04) 3734 6777
Di Động : 0912 225 694
Hoặc truy cập websiter :www.chothuexedulich.biz/

www.chothuexedulich.biz/  This entry has been published under the "Creative Commons" Attribution license (reuse allowed). Other Users are free to create a copy and adapt it to their needs!
Download*   Google Maps   Bing Maps

*View in Google Earth

 
x px